เข้าสู่ระบบ

ติดต่อรายละเอียดโครงการ
- ติดต่อรายละเอียดโครงการพืชหลากหลาย
กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว
คุณปรินดา (ฝ้าย)
โทร. 02-9406100 , 091-8863938

- ติดต่อรายละเอียดโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร(สสจ.)
คุณอัจฉรา อุทโยภาศ
โทร. 02-9406124 , 086-7776750

- ติดต่อปัญหาในการใช้งานของโปรแกรมหรือมีข้อสงสัย
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 02 - 9406028-9 , 02 - 9406071